Nonm se Dessources Kervens. Men yo konnen m sou non Vens le penseur. M se etidyan finisan nan dwa nan inivèsite leta , antite FDSE.

Vrè Nonm se Dessources Kervens. Men yo konnen m sou non Vens le penseur. M se etidyan finisan nan dwa nan inivèsite leta , antite FDSE. M se eslamè, powet e ekriven.

M fè etid primè m nan kolèj Coeur de Jesus, aprè m fè kelke klas segondè nan lise Guy Francois Malary epi m fini nan lise Toussaint Louverture. M fèt pòtoprens . m kòmanse karyè m nan slam: nan lane 2013, 2014. Men m te kòmanse ekri depi 2010. Anvrè M leve nan fanmi relijye e sa te fè m te konn evolye nan koral e ki te banm yon gou pou mizik chante. M te pote tit mayestro gwoup chan, epi konpozitè. Men Aprè kelke tan pwezi a te telman ap bouyi anndanm li te pèmèt mwen kòmanse pyese kelke mo pou di sa ki anndanm. M vinn sedwi de belte mo yo e deside resite tèks se pa enfliyans manman m ki konn resite pwezi devanm e depi lè sa foli sa pati avem. Sa te fe m kòmanse travay epi te deside patisipe nan plizyè konkou pwezi. Ex:  M patisipe nan premye koukou slam mwen Mibalè nan lane 2017, e m te soti chanpyon.
 

Omaj ak Ti badyo se premye tèks ekrim ki te sakaje rezo sosyo yo e fè anpil moun fè konesans avèm. Nan lane 2019 m te chanpyon yon dezyèm koukou slam ki te oganize pa slamorap nan radyo tele sinyal. E se Nan menm lane sa , m te soti premye video slam mwen ki te fè anpil siksè  ki se fils du systeme. Tèks sa ki te pemèt mwen antre nan pwodiksyon "Dave chanpions productions" te antite ki tap pwodwi m. Apre Nan mwa oktob m te soti yon lòt video slam ki se respire san viv, video sa ki te gen anpil siksè tou. 

 

Janvye m t soti foulosophe nan okazyon fèt filozof yo , teks sa ki te sakaje rezo yo e te fem jwenn nan plis ke 20 lekol nan kapital la. Aprè travay la pat kanpe. Mwad mas m te soti video NON ki pote revandikasyon fanm yo. Anfèt

Vwazen, melodi, un ange parmi les demons, Merci l'apparence, jouman lanmou, viv la revolisyon,  se travay lank mwen fè ak anpil lot anko pou ede jenes la konprann anpil bagay kap pase nan sosyete a. Yo souvan wè kòm yon reyalis, yon angaje. 

 

M se slamè ki fè anpil moun tande slam e aksepte l nan kominote ayisyen an. Nan mwa jiyè a m te premye eslamè ki fè yon konsè anliy.  Ki te gen anpil sikse pou mouvman slam nan an Ayiti.
Konba a ap kontinye.

 

 

Pou mwen slam se sel mwayen pou ede moun yo mounize e konsyan. Slam se sovè a.