Jodi a, Drapo Pèp Ayisyen an genyen 221 lane depi li te kreye. Li enpòtan nan okazyon sa a pou nou  raple chak Ayisyen sitou noumenmki pi jèn yo, e dòt k ap vini :

DRAPO PEYI NOU SE SENBÒL EGZISTANS NOU KÒM PÈP.

SE SENBÒL KI RAPLE NOU GEN YON ISTWA REZISTANS,

NOU GEN ZANSÈT KI TE GOUMEN POU TE BAN NOU YON TÈ, SE ERITAJ NOU TOUT.

4 premye atik nan preliminè Konstitisyon 1805 la ede konprann sa klèkou dlo kòk. Men yo :

Déclaration préliminaire.  (Constitution du 20 mai 1805).

Article premier. Le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue, convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers, sous le nom d'Empire d'Haïti.

Article 2.L'esclavage est à jamais aboli.


Article 3.Les citoyens haïtiens sont frères entre eux ; l'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue, et il ne peut exister d'autre titre, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance.


Article 4. La loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège.

Moman difisil nan lavi Pèp ayisyen an, jounen jodi a, se yon pas n ap pasekanmenm. Batay Pèp ayisyen an pi long, pi gran pase lavi nou chak ki la a jodi a. Se chak kou nou simen nan sans prensip sa yo nou pote kichòy kiva ede nou TOUNEN YON FÒS pou n kreye yon lòt AYITI ki chita sou baz ETIK JISTIS AK SOLIDARITE.