Talan blagè fè pati talan ki pi ra kay lèzòm. Ofèt, jwenn mo kle ak konbine yo nan pwen pou fè yon odyans pa ka kenbe ri pandan tout yon sware, tousenpleman ekstraòdinè.

 

Nan Okay, Tennysond Borgard ki se yon pwofesè lekòl, lanse yon karyè kòm blagè a tan pasyèl, e rive mete tout yon vil dakò sou kapasite l’ nan domèn nan. Menm apre plizyè lane, Tony rete pi bon referans nan bay blag nan tout kominote Okay la.

Talan blagè fè pati talan ki pi ra kay lèzòm. Ofèt, jwenn mo kle ak konbine yo nan pwen pou fè yon odyans pa ka kenbe ri pandan tout yon sware, tousenpleman ekstraòdinè.

Nan Okay, Tennysond Borgard ki se yon pwofesè lekòl, lanse yon karyè kòm blagè a tan pasyèl, e rive mete tout yon vil dakò sou kapasite l’ nan domèn nan. Menm apre plizyè lane, Tony rete pi bon referans nan bay blag nan tout kominote Okay la.

Yon sitwayen ki toujou pare pou rann sèvis, e ki trè angaje nan aktivite kiltirèl lakay li, Tennysond Borgard pran plezi nan mete souri sou lèv chak moun ki kotwaye l’. Anfèt, lavi se yon sèn fas a yon odyans, chak jou pou Tony.

_Blag Tennysond Ki Make M’ _

Youn nan pi bèl blag Jean Tennysond Borgard bay devan m’, se la famille TÉRIEUR ki gen 2 gason, e ki chwazi rele youn #Alain et lòt #Alex.

Nan blag sa a, imoris la fè n’ imajine yon segonn, yon pwofesè parèt nan sal la, epi li rele byen fò : ALEX TÉRIEUR!! Tout elèv ap soti. E si jamè se sou lakou a yo rele ALAIN nan tout non l’ byen fò, tout moun ap antre … 

_Mwen Grandi Nan Blag _

Mwen gen chans apresye ak valorize anpil imoris. Mwen renmen blag, e mwen renmen tande moun k’ap bay blag.

Nan vil Okay an patikilye, gen imoris ki make anfans mwen, menmsi yo pa t’ anpil. Pami tout moun ki te toujou konn bay blag, “Les Blagues De Temnysond” rete pami klasik ke vil la konnen nan domèn sa a. Si byen ke, menm jodi a ankò, si w’ panse a blag nan yon evènman, premye moun ki pase nan Tèt ou se mesye sa a. 

_Blag Ki Pa Nwi Pèsonn _

San pèvèsite “palpab”, san jestyèl inapropriye, san bri; nan yon langaj klè, mezire, rich ak vokabilè … blag ap tonbe pou tout moun ri. Ke w’ te gen 10 oubyen 70 lane, ou gen plas ou nan espas la.

Tennysond fè blag sou tout moun. Menm relijyon pa epanye. Nan respè total, tout moun jwenn ti men sòl yo. 

_Ou Se Yon iKòn _

Mwen p’ap tann ou ale pou m’ di ke w’ make lavi m’, ak lavi anpil lòt. Ou se yon modèl pou tout moun ki ta swete fè karyè nan domèn sa a. Ou pwouve aklè ke, lè imou melanje ak edikasyon, li gen plas li nan tout lakou … nan mitan tout kouch. Bonè ak lajwa ke w’ pote anba galri, nan pwent kafou, nan fèt prive, nan konsè, nan Lekòl … etc, rete Pou lavi.

Jean Tennysond Borgard, lavi k’ap dewoule sou yon sèn _“Stand Up”_, san kanpe.